UTBILDADE PRIVATPERSONER I 
BRANDSKYDD SKYDDAR SIG SJÄLVA,
GRANNAR OCH FASTIGHETSBOLAG MOT
ONÖDIGA OCH KOSTSAMMA
BOSTADSBRÄNDER!

 


Flera försäkringsbolag, många såväl kommunala som privata fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar beställer alla brandskyddsutbildningar och våra pålitliga brandfiltar och brandsläckare som antingen kan fästas på en vägg eller placeras stående på en bänk eller hylla. Företag utanför fastighetsbranchen beställer också våra brandskyddspaket som gåvor till personal och kunder.

Efter sju års arbete med brandskyddsutbildningen Vår Trygghet är vi väldigt stolta att utbildningen i kombination med rätt utrustning förhindrat många bostadsbränder som annars kunnat sluta i tragik för både boende och fastighetsbolag. Okunskapen om det egna hemmets brandskydd är omfattande. Det man kanske tidigare blundat för kan plötsligt hända, att en lugn stund i hemmet på några sekunder förvandlas till en mardröm med ofta hemska minnen som resultat! Med rätt utbildning och utrustning vet vi att den boendes chanser ökar att kunna hantera en brandsituation. En privatperson med rätt utbildning och släckhjälpmedel är den bästa brandbekämparen i hemmet enligt räddningstjänsten.

För oss var det en ära och bekräftelse att få presentera brandskyddsutbildningen Vår Trygghet, den enda i sitt slag, då vi i mars 2020 blev speciellt inbjudna till ett Nordiskt brandskyddsseminarium där Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap stod värd. Deltagarna, representanter för brandmyndigheter från Sverige, Danmark, Norge och Finland, gav oss stort beröm för vårt pedagogiska arbete.


                                                                                                                                                                     

Brandskyddsutbildningen Vår Trygghet är indelad i tre grundläggande avsnitt och finns som en lättläst folder till våra olika brandskyddspaket. Texten i utbildningsfoldern finns också som en digital länk som fritt får användas av fastighetsbolaget, för repetition till de boende vid senare tillfällen. Till brandskyddspaketen ingår också vår instruktionsfilm med information om hur man använder brandfilten och brandsläckaren. Brandskyddsutbildningen Vår Trygghet är utvecklad i konsultation med Storstockholms brandförsvar.
                   


                                                                                    

Avsnitt 1                                                                                       Hur man med rätt utbildning på ett enkelt sätt kan förhindra att en brand startar i hemmet.

Avsnitt 2
Hur man snabbt och effektivt använder och släcker en uppkommen brand med våra pålitliga brandfiltar eller pulverbrandsläckare i sitt hem. Våra     brandfiltar, vars storlek är anpassade för hemmet och brandsläckare som fungerar vid alla typer av bränder finns i storlekarna 2 eller 6 kg, håller högsta kvalitet och tillverkas av vår nära samarbetspartner Presto Brandsäkerhet, Nordens ledande leverantör av brandskydd. En brandfillts livslängd kan vara minst 20 år och en pulversläckare kan fungera i upp till 15 år om den placeras torrt och kontrolleras regelbundet. Visst, en pulversläckare dammar en del vid anvndning - men alla andra alternativ är mycket sämre. Dekalerna som monteras på våra brandrandfilltar och brandsläckare designas och produceras i Sverige. Monteringen av dekalerna till brandfiltarna och brandsläckarna sker av ett team på Samhall och går att designa med valfritt motiv med eller utan fastighetsbolagets logotyp. En brandfilt eller brandsläckare vet vi måste vara snygg för att få finnas framme väl synlig i hemmet, så att den snabbt kan användas om olyckan är ett faktum. Våra brandfiltar är därför vita för att inte signalera offentlig miljö.

Avsnitt 3
Betydelsen av att ha utsett en återsamlingsplats utanför fastigheten om man tappat kontrollen över branden eller om något annat kritiskt inträffat som gör att en snabb evakuering från hemmet måste ske. Är det något den boende på förhand bestämt sig för att rädda innan en evakuering från bostaden? Exempel kan vara fotoalbum, medicin, leksak till barn, plånbok, dator, bilnycklar, mobiltelefon m.m.

De fastighetsbolag som inlett trygghetsfrämjande arbete kan vittna om betydelsen både för de boende och för fastighetsbolagen. Som exempel hade Svenska Bostäder som utrustat samtliga ca 26 000 lägenheter med vårt brandskydd, 2017 den lägsta siffran för antalet lägenhetsbränder på 10 år. Våra brandskyddspaket och utbildningar är en blygsam, enkel och långsiktig investering som skapar extra omtanke och trygghet. Hittills har över 150 000 bostäder utrustats med VårTrygghets olika brandskyddspaket. Förutom fastighetsbolag är Folksam och Länsförsäkringar beställare.

Brandskyddspaketen beställs genom oss. Fakturering och leverans sker av Presto Brandsäkerhet AB.


 


 

loading...

Vårt arbete har uppmärksammats av Sveriges Radio och andra stora medier vid flera tillfällen. Tryck gärna på bilden till höger för att lyssna på ett av inslagen som Sveriges Radio P4 gjorde med det kommunala fastighetsbolaget AB Bostäder i Umeå, som utrustat 15 000 lägenheter med våra brandfiltar.

Se filmen Vår Trygghet - en brandskyddsutbildning för privatpersoner

Yurub Guled Jama är en av flera som lyckats släcka en spisbrand med våra brandfiltar

AB Bostäder i Borås har utrustat samtliga sina 7.300 lägenheter med våra brandskyddspaket. Hyresgästen Yurub Guled Jama använde brandfilten på ett föredömligt sätt vid en snabbt uppkommen spisbrand. 

Bilden är lånad från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds Facebooksida.
Bilden är lånad från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds Facebooksida.

FASTIGHETSÄGARE

Läs varför över 70 fastighetsbolag utrustat lägenheterna med våra brandskyddspaket.


 

GÅVOR

En snygg brandfilt eller brandsläckare är en säker gåva till både kunder och personal. Vi hjälper gärna till med det praktiska kring beställningen. 

SAMARBETEN

Vår Trygghet.se är leverantör till de kommunala fastighetsbolagens inköpsorganisation HBV i samarbete med Presto Brandsäkerhet AB. 

Vårtrygghet.se är medlem i