Kunskap om det egna brandskyddet som kan
 bli avgörande! Välkommen till Sveriges  största
 leverantör av brandskyddsutbildningar och  
 snygga brandfiltar för privat bruk. 

Flera försäkringsbolag, många såväl kommunala som privata fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar beställer alla brandskyddsutbildningar och pålitliga brandfiltar från oss. Företag utanför fastighetsbranchen beställer också våra brandskyddsutbildningar och brandfiltar som gåvor till personal och kunder. Vår Trygghet.se är Sveriges största leverantör av brandskyddspaket för privat bruk!

Tänk om vi var lika noggranna med säkerheten kring brandskydd i hemmet, som vi är kring säkerheten i våra bilar! Bostadsbränder är mer än dubbelt så vanliga som bränder i alla andra byggnader tillsammans! Plötsligt och utan förvarning kan en trevlig stund i hemmet snabbt förvandlas till ett mardrömsligt och förvirrat kaos för de drabbade, grannarna och fastighetsägaren. Det kan bli den värsta dagen i livet för dom inblandade, ett minne alla hade kunnat leva utan. Personskador, overklighetskänsla, maktlöshet, förstörda och oersättliga ägodelar, dyra brandsaneringar och stor ovisshet vad som kommer att hända inför framtiden. De flesta bränder inträffar vid spisen varje dag och året runt i samband med matlagning enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Den vanligaste orsaken är oförsiktighet och okunskap, till exempel att försöka släcka het eller brinnande olja med vatten eller att kastrullen kokar torrt. Under de mörka årstiderna ökar antalet bränder med levande ljus. Med våra snygga och beprövade brandfiltar av samma höga kvalitet som många räddningstjänster använder och brandskyddsutbildningen Vår Trygghet, är chansen stor att snabbt, enkelt och effektivt kunna hantera en brandsituation.

Plötsligt och utan förvarning kan en brand starta i hemmet. De flesta människor vet inte hur man då kommer att reagera. I en kritisk situation är det alltid viktigt att kunna behålla sitt lugn. Kunskap är då det bästa brandskyddet! ​​​​​​I alla offentliga miljöer är brandskyddsutbildningar till skillnad mot i hemmen obligatoriskt. Att vara väl förberedd och ha en plan är ofta avgörande hur man hanterar en plötsligt uppkommen brand. Panik är aldrig en bra lösning. Med rätt utbildning är den boende bästa brandbekämparen i sitt hem och fastigheten, enligt räddningstjänsten. Vår egen brandskyddsutbildning Vår Trygghet är utvecklad tillsammans med privatpersoner för privatpersoner, och ger en helhetssyn och handfasta råd hur man förhindrar att en brand uppstår i bostaden, hur man släcker en brand med sin brandfilt och vad man ska och inte ska göra om man tappat kontrollen över branden i sitt hem eller om trapphuset är rökfyllt med giftig brandgas. Vår Trygghet är utarbetad i konsultation med Storstockholms brandförsvar och har fått stort beröm av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Utbildningen VårTrygghet ingår som folder till alla våra brandfiltar.

Hittills har över 70 fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar utrustat mer än 150 000 bostäder med våra effektiva brandfiltar. Att brandfilten också är snygg är en förutsättning för att få finnas framme väl synlig i hemmet, för att snabbt kunna användas. Våra brandfiltar har avvärjt många brandsituationer som skulle kunnat få ödesdigra konsekvenser för många.                  

Brandfiltens kvalitet är avgörande för ett lyckat släckarbete! Våra brandfiltar tillverkas av vår nära samarbetspartner Presto Brandsäkerhet AB, som är Nordens största leverantör av brandskydd. Enligt en rapport från Konsumentverket i juni 2017 finns många certifierade och EU godkända brandfiltar på den svenska marknaden, men som vid test inte klarade kraven på god släckförmåga. EU kommer inom snar framtid införa hårdare regler på släckförmåga för brandfiltar. Våra brandfiltar klarade de gamla kraven och nu också dom kommande och hårdare reglerna. Boxarna till våra brandfiltar är tillverkade av miljöanpassad plast. Produktionen av brandfiltarna utförs under kontrollerade arbetsförhållanden. All slutproduktion sker i Sverige. Grunden för vårt arbete är trovärdighet. Att tumma på kvalitet och att utsätta användaren för falsk trygghet är helt otänkbart för oss på VårTrygghet.se.

loading...

Vårt viktiga arbete har uppmärksammats av Sveriges Radio och andra stora medier vid flera tillfällen. Tryck gärna på bilden till höger för att lyssna på ett av inslagen som Sveriges Radio P4 gjorde med det kommunala fastighetsbolaget AB Bostäder i Umeå, som utrustat 15 000 lägenheter med våra brandfiltar.

Se filmen Vår Trygghet - en brandskyddsutbildning för privatpersoner

Yurub Guled Jama är en av flera som lyckats släcka en spisbrand med våra brandfiltar

AB Bostäder i Borås har utrustat samtliga sina 7.300 lägenheter med våra brandfiltar. Hyresgästen Yurub Guled Jama använde brandfilten på ett föredömligt sätt vid en snabbt uppkommen spisbrand. 

Bilden är lånad från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds Facebooksida.
Bilden är lånad från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds Facebooksida.

FASTIGHETSÄGARE

Läs varför över 70 fastighetsbolag utrustat lägenheterna med våra brandfiltar.


 

GÅVOR

En snygg brandfilt är en säker gåva till både kunder och personal. Vi hjälper gärna till med det praktiska kring beställningen. 

SAMARBETEN

Vår Trygghet.se är leverantör till  de kommunala fastighetsbolagens inköpsorganisation HBV i samarbete med Presto Brandsäkerhet AB. 

Vårtrygghet.se är medlem i