Våra samarbeten

Våra produkter är framtagna tillsammans med vår nära samarbetspartner Presto Brandsäkerhet AB. Presto är Nordens ledande leverantör av brandskyddsprodukter. 
 

Vi levererar brandskyddsutbildningar för hemmet till landets HBV medlemmar i samarbete med Presto Brandsäkerhet AB, som är avtalsleverantör. HBV är en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar, i huvudsak kommunägda bostadsbolag.                    

Vi samarbetar med  säkerhetsbranschens största facktidning, Skydd & Säkerhet. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot  bränder i Sverige.

Vår Trygghet.se är medlem i Brandskyddsföreningen.

 Samhall hjälper oss med dekalmonteringen till våra brandfiltar och brandsläckare.